Lidmaatschap

Lidmaatschappen

De NVMO biedt verschillende lidmaatschappen aan:

  • Student- (Bachelor of Master) lidmaatschap: € 45
  • Senior (> 67 jaar) lidmaatschap: € 45
  • Individueel lidmaatschap: € 115
  • Collectief lidmaatschap: € 115 per lid
  • Combinatielidmaatschap NVMO-DSSH: € 147

De contributie voor het NVMO lidmaatschap loopt per kalenderjaar, van januari tot december. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij het lidmaatschap uiterlijk voor 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk of per e-mail (secretariaat@nvmo.nl) opgezegd wordt.

Collectief lidmaatschap

In geval van een collectief lidmaatschap wordt een individueel lid aan een collectief gekoppeld. Het collectief is doorgaans de afdeling binnen de instelling waar het individuele lid werkzaam is. Een collectief heeft een centraal contactpersoon binnen de afdeling van de instelling waar de individuele leden van het collectief werkzaam zijn of onder vallen, die het collectief beheert. Als collectief lid dien je dus altijd eerst een individueel lidmaatschap af te sluiten.

Voordelen zijn zowel voor de NVMO als voor het collectief:

  • de NVMO stuurt slechts één verzamelfactuur voor het collectief en alle (individuele) leden die daaronder vallen
  • de betreffende instelling/afdeling voldoet deze verzamelfactuur voor alle aangesloten individuele leden binnen het collectief in een keer
  • de contactpersoon van het collectief houdt het overzicht en zorgt voor alle mutaties

Aanmelden als lid

Aanmelden voor het NVMO lidmaatschap kan via het aanmeldingsformulier van de NVMO. Na de inschrijving sturen wij per e-mail een bevestiging van deze inschrijving. De contributie kan direct via IDeal voldaan worden of indien je aangesloten bent bij een collectief, dan wordt de factuur naar de contactpersoon van het collectief gestuurd en betaald door het collectief.